قطعه نگهدارنده کابل درون ترانکینگ:

همانطور که در شکل پایین نشان داده شده است، این قطعه به هنگام انجام عملیات کابل کشی مانع از ریزش کابل به خارج از ترانکینگ می شود.  

معرفی قطعات اتصال ترانکینگ لگراند

قطعه اتصال بدنه:

قطعه اتصال بدنه به دو دسته اصلی تقسیم می شود: الف: قطعه اتصال خاری و ب: قطعه اتصال چسبی

- قطعه اتصال به دو قسمت مشابه هم تقسیم می شود.

- سبب حفاظت بیشتر از تجهیزات داخل ترانکینگ می شود.

- نصب قطعه اتصال هیچ گونه وسیله ای نیاز ندارد.

- قطعه اتصال چسبی در انتهای نصب ترانکینگ نصب نمی شود و قطعه اتصال خاری در پروسه نصب ترانکینگ نصب می شود.

پارت نامبرهای قطعات اتصال ترانکینگ لگراند:

10692 قطعه اتصال چسبی

10691 قطعه اتصال خاری

10696 قطعه اتصال خاری برای ترانکینگ 50*105 میلیمتر با درب 65 میلیمتر

قطعه اتصال درب ترانکینگ:

- قطعه اتصال سبب پوشش مابین دو درب می شود.

- مانند سایر قطعات ترانکینگ سبب بهبود زیبایی ظاهری ترانکینگ می شود.

 

کانال تلگرام آلما شبکه

اینستاگرام آلما شبکه

فیسبوک آلما شبکه

توئیتر آلما شبکه

لینکدین آلما شبکه

ربات آلما شبکه

گوگل پلاس آلما شبکه

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor