معرفی سایر متعلقات ترانکینگ لگراند

قطعه انتهایی ترانکینگ (مسدود کننده)

- قطعه انتهایی ترانکینگ بسته به نوع و ابعاد ترانکینگ متفاوت می باشد. به عنوان مثال عرض درب شکل زیر 105 میلیمتر و عمق آن 50 میلیمتر می باشد. 

- این قطعه در انتهای مسیر ترانکینگ قرار می گیرد و باعث مسدود شدن آن می شود.

- این قطعه سبب محافظت بیشتر از محتویات ترانکینگ می شود.

- مسدود کننده سبب هر چه زیباتر شدن ترانکینگ می شود .

- با توجه به طراحی مسدود کننده امکان نصب آن در سمت چپ و راست وجود دارد.

- امکان نصب مسدود کننده به وسیله 2 عدد پیچ فراهم شده است. همچنین با باز کردن پیچ های مسدود کننده، به راحتی از بدنه ترانکینگ جدا می شود.

جدول عرضه مسدود کننده ترانگینگ لگراند فرانسه:

شماره فنی ترانکینگ

عرض مسدودکننده

عمق مسدودکننده

شماره فنی مسدودکننده

10424

105mm

50mm

10700

10421

105mm

35mm

10701

10422

105mm

50mm

10702

10432

150mm

50mm

10703

10428

220mm

50mm

10705

10433

105mm

65mm

10706

10453

195mm

65mm

10707

10459

220mm

65mm

10708

10467

170mm

50mm

10710

10470

195mm

50mm

10711

10411

80mm

50mm

10722

گوشه داخلی ترانکینگ لگراند

- گوشه داخلی ترانکینگ تشکیل شده از دو قطعه بالایی و پایینی

- گوشه داخلی باعث عدم نیاز به فارسی بر کردن و برش ترانکینگ می شود.

- گوشه داخلی درجه حفاظت ترانکینگ را بالا می برد.

- مانند کلیه قطعات ترانکینگ لگراند، سبب بهبود زیبایی ترانکینگ می شود.

- سرهمبندی گوشه داخلی نیاز به ابزار خاصی ندارد و تنها با کلیپس های تعبیه شده بر روی گوشه داخلی امکان سوار شدن آن بر روی ترانکینگ فراهم میشود.

- یکی از بزرگترین ویژگی های گوشه داخلی امکان نصب درب نرم بر روی آن می باشد و هنگام نصب نیاز به هیچ گونه برشی نمی باشد.

- امکان تغییر زاویه از 80 درجه به 100 درجه وجود دارد.

- امکان ادامه دادن پارتیشن ها در گوشه داخلی نیز وجود دارد.

گوشه خارجی ترانکینگ لگراند

- گوشه خارجی ترانکینگ تشکیل شده از دو قطعه بالایی و پایینی

- گوشه خارجی باعث عدم نیاز به فارسی بر کردن و برش ترانکینگ می شود.

- گوشه خارجی درجه حفاظت ترانکینگ را بالا می برد.

- مانند تمامی قطعات ترانکینگ لگراند، سبب بهبود زیبایی ترانکینگ می شود.

- سرهمبندی گوشه خارجی نیاز به ابزار خاصی ندارد و تنها با کلیپ های تعبیه شده بر روی گوشه خارجی امکان سوار شدن آن بر روی ترانکینگ فراهم میشود.

- یکی از بزرگترین ویژگی های گوشه خارجی امکان نصب درب نرم بر روی آن می باشد و هنگام نصب نیاز به هیچ گونه برشی نمی باشد.

- امکان تغییر زاویه از 80 درجه به 100 درجه وجود دارد.

- امکان ادامه دادن پارتیشن ها در گوشه خارجی نیز وجود دارد.

گوشه تخت ترانکینگ لگراند فرانسه:

گوشه تخت (90 درجه) ترانکینگ مانند دیگر قطعات شامل ویژگی های زیر می باشد:

- گوشه تخت مانع از فارسی بر کردن ترانکینگ می شود.

- مانند کلیه قطعات ترانکینگ لگراند، سبب بهبود زیبایی ترانکینگ می شود.

- گوشه تخت دقیقاً 90 درجه می باشد.

- گوشه تخت نیز شامل دو قطعه می باشد که در شکل روبرو نمایش داده شده است.

در ادامه به بررسی قطعه سه راهی ترانکینگ می پردازیم و پارت نامبرهای مختلف را بررسی می کنیم:

10735: قطعه سه راهی به عرض 80 میلیتر

10736: قطعه سه راهی به عرض 105 میلیمتر و ترانکینگ هایی به عرض درب 85 میلیمتر

10737: قطعه سه راهی به عرض 105 میلیمتر و ترانکینگ هایی به عرض درب 65 میلیمتر

10738: قطعه سه راهی به عرض 105 میلیمتر و عمق 50 میلیمتر

10739: قطعه سه راهی به عرض 80 ملیمتر جهت انشعاب 80 میلیمتر

10740: قطعه سه راهی به عرض 105 ملیمتر جهت انشعاب 105 میلیمتر

- قطعه سه راهی مانع از فارسی بر کردن ترانکینگ می شود.

- مانند کلیه قطعات ترانکینگ لگراند، سبب بهبود زیبایی ترانکینگ می شود.

 

کانال تلگرام آلما شبکه

اینستاگرام آلما شبکه

فیسبوک آلما شبکه

توئیتر آلما شبکه

لینکدین آلما شبکه

ربات آلما شبکه

گوگل پلاس آلما شبکه

 

 

 ALMA Co. Design@almanet.ir - Iran Legrand Distributor